Az Igazi Sátánizmus Gyökere és Eredete


AA Sátánizmussal kapcsolatos több éves kutatás után megállapítottuk, hogy a Sátánizmus eredete a Távol-Keleten van. Amikor valaki a Sátánizmus kutatását kezdi, általában a nyugati okkultizmus felé fordul. A nyugati okkultizmus alaposan megromlott és zsidó mocsokkal fertőzött. A nyugati okkultizmusban szinte minden a Távol-Keleten gyökerezik. Ha bárki kételkedne ebben, csak nézze meg a fenti betűket egy héber szótárban, és meg fogja találni, hogy "ellenségnek" és "ördögnek" fordítják. Itt szeretném még hozzátenni, válaszul a félretájékoztatásra [magam is tévedtem, azt hittem, hogy ez a hatha jógával kapcsolatos, amíg nem tanultam héberül], egyesek azt állítják, hogy különbség van a "Ha Sátán" és a "Sátán" között, mintha két különböző karakter lenne. Ez nem így van. A "Ha" héberül azt jelenti, hogy "a". Tehát a fordításban az Ellenség [Sátán] és AZ Ellenség [Ha Sátán] van, és semmi több.Ezt az információt hozzáadom ehhez a cikkhez, mivel az évek során a JoS e-csoportokban ezzel kapcsolatban kérdéseket tettek fel.

A civilizáció nem a Közel-Keleten kezdődött, ahogyan azt elhitetik velünk. Suméria, Egyiptom és más Ősi civilizációk a Távol-Keletről szerezték spirituális tanításaikat és okkult tudásukat. A Necronomicon modern paperback kiadása; az előszóban a szerkesztők még azt is elismerik, hogy ez a szöveg Szanszkrit eredetű. Bárki, aki ismeri a Szanszkrit nyelvet, láthatja, hogy ez igaz a könyvben szereplő sok szóra és névre.

Heinrich Himmler birodalmi vezető, aki Sátánista volt, tudta az igazságot a Távol-keleti spirituális eredetünkről, és expedíciót küldött Tibetbe, ahol a németeket nagyon jól fogadták. Az expedíció mintegy 30 tibeti buddhista szerzetest hozott vissza Berlinbe, akik mindannyian 1945 tavaszán, a Harmadik Birodalom bukásával egybekötött csoportos rituális öngyilkosságban haltak meg.

Az Igazi Sátánizmus a Kundalini [Kígyó] jógában és a Bal Kéz Ösvénye Tantrában található meg. Sajnos, mint minden másban, a fent említett tudományágakban is volt némi romlás, ahol a kereszténység zsidó eszköze fertőzte meg, de a legtöbbetek, aki Sátánnak szenteli magát, érzi az igazságot az alapvető tanokban. A Tudás megszerzése a salak kiszűrését jelenti.

Megszállott és könyörtelen világuralomra való törekvésükben, és hogy átvegyék az Igaz Teremtő Istenünk helyét, akit Sátánként ismerünk, a zsidók mindent bevetettek, ami csak a hatalmukban állt, hogy elpusztítsanak, elferdítsenek és megrontsanak minden igaz szellemi tudást. A nemzsidó papok és bölcsek tömeges meggyilkolása, a beszivárgáson keresztül történő szisztematikus megsemmisítése minden és minden kiemelkedő nemzsidó okkult szervezetnek, mint például a szabadkőművességnek, [ami most a zsidó kommunizmus egy másik eszköze], gyilkosságok hosszú nyomát hagyva maga után, és még több gyilkosságot és hazugságot, hogy elfedjék mindezen undorító kóser korrupció bűzét. A végeredmény a kommunizmus, ami minden spirituális/okkultista tudás végleges eltávolítása a Pogány lakosságtól, miközben a zsidó mesterek átveszik az "Isten" pozícióját.

Mindezek előkészítéseként a zsidó/keresztény Biblia szinte minden egyes oldalán szerepel a "zsidó", "zsidók" és/vagy "Izrael" szó. A napirendjük alapja az, hogy neveket, helyeket, fontos dátumokat és fogalmakat vesznek el a Pogányoktól, és azokat az ő kitalált karaktereikkel, archetípusaikkal és romlott tanításaikkal helyettesítik, hogy szellemileg lefegyverezzenek minket. Ezeket a hazugságokat arra használják, hogy azt állítsák, ők voltak minden vallás, civilizáció és spirituális tanítás alapítói, a legnagyobb hazugságuk pedig az, hogy ők "Isten kiválasztottjai". Ennek nagy része szintén tudatalatti. Kizárólag zsidó iskolákat, ahol a zsidók megtanulnak érvelni és megszerezni a Pogányok elpusztításához szükséges tudást, "Shivas"-nak hívják. A nevet a Kundalini férfias erejéről, a női Shakti társáról lopták. Más szóval az agyak, amelyek a spirituális erőt úgy irányítják, hogy az anyagi síkon meghatározott módon nyilvánuljon meg. Akik itt jártasak, könnyen belátják az összefüggést.

Sok tankönyv, még főiskolai szinten is azt állítja, hogy a judaizmus a legrégebbi vallás, ami egy hazugság. A fiktív történelem használatának egyik legjobb példája Palesztina állam. Ezt az államot hazugságokkal szerezték meg. Azóta a palesztin nép szörnyen szenved. Soha nem volt béke a Közel-Keleten a rablóállam, Izrael létrehozásával. Ezek a hazugságok különleges kiváltságokat és olyan történelmet biztosítottak a zsidó népnek, amely NEM illeti meg őket.

Az okkult hatalom mindannyiunkban ott van. Azzal, hogy ezt a tudást eltávolítják és megtartják maguknak, a zsidók bárkit megátkozhatnak, akit csak akarnak, a nem-zsidó áldozat pedig minden tudás és spirituális erő nélkül tehetetlen. Még ezzel is hencegtek, és még többel is a "Cion Bölcseninek" jegyzőkönyveiben, kijelentve a védelem auráját, amit az egész népük köré helyeztek, így amikor a szar tényleg az összes Pogányra rázúdul [egymás ellen harcolva, zsidó felbujtás miatt], a sajátjaik védve lesznek.
A kereszténység nem csak a szellemi tudást távolítja el, és zsidó hazugságokkal helyettesíti, hanem a hívők energiáinak felhasználásával önmagát is fenntartja. Ezt a hatalmas zsidó eszközt meg kell semmisíteni, mivel végeredménye a zsidó kommunizmus, ahogyan az a bibliai üzenet egészéből és a nazarénus zsidó kitalált karakterének prédikációiból is jól látható.

A "Maya" Szanszkritul '"llúziót" jelent. Sokan aggódnak a "maja" naptár miatt, amely szerint a vég a 2012-es évben lesz. Tekintettel az általam végzett kutatásokra [itt még messze nem fejeztem be], sok civilizáció neve, különösen sok ősi civilizáció neve Szanszkrit eredetű, mint például a Sumér//Árja. A maja kapcsolatnak van értelme. Úgy hisszük, hogy 2012 lehet az az év, amikor a Pogányok egésze felébred a kereszténység zsidó varázslatára és HOAX-jára.

Egy zsidó rabbi egyszer kijelentette, hogy a héber "Vau" betű, amely az ő számmisztikájukban hatos, egyben a szemita W. A "WWW" [World Wide Web] egyenlő a "666"-al, amelyet a zsidók "A fenevad"-nak neveztek el. Az interneten található információkat nem lehet ellenőrizni. Ez lesz a vesztük.

Zárásként szeretnék néhány nagyon fontos információt hozzátenni a keleti tanításokkal kapcsolatban, amelyek ma már rendelkezésünkre állnak. Mint szinte minden, a legtöbb dolog, ami ma rendelkezésünkre áll, megfertőződött a keresztény hazugságokkal, ami nem különbözik a "New Age" tanításoktól, amelyek keresztényített Pogányság és boszorkányság. A Kundalini jóga és a Balkezes Ösvény Tantra kutatásakor az ember a lényegben, a szimbólumokban, a mantrákban, a szavakban és a technikákban láthatja a Sátáni lényeget és alapot.

A legfontosabb dolog, amit az ember tehet, ha bármit is olvas a jógáról, hogy felismeri, hogy a most rendelkezésünkre álló dolgok nagy része el van rontva. A spirituális tudást szörnyen meggyalázták és káromolták a keresztény felhangokkal és az ezzel kapcsolatos lélekszennyezéssel. Nincsenek "törvények" mint olyanok. A cölibátusról, bizonyos ételek fogyasztásától való tartózkodásról, bizonyos erények betartásáról, a vágyakozás hiányáról és az elszakadásról, valamint az ezekhez kapcsolódó összes baromság nem csak szemét, hanem sok tekintetben nagyon káros tanácsok. Ezeket a korlátozásokat, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsokat, hogy hogyan lehet felemelni a Kígyót, megnyitni a Csakrákat, összehangolni a Csakrákat, és még sok mást, szándékosan meggyalázták, hogy a legtöbb embert MEGÁLLAPÍTSÁK az Istenség elérésétől, és a kis százalék, aki sikeresen felemelte ezeket az energiákat, a legtöbbjük, mint Gopi Krishna, nagyon komoly problémákkal találkozott, és sokan személyes katasztrófával is. Eleget tanultam, és személyes tapasztalataim is vannak ahhoz, hogy ezt tudjam. Ráadásul, a "vágy hiánya", ami állandóan felbukkan sok Keleti tanításban [amit megrontottak a keresztény mocsokkal], ez egyedül is látható, hogy teljes baromság és hazugság. A vágy teljes hiánya = halál. Ha valakinek valóban "nincsenek vágyai", akkor nem meditálna, és nem dolgozna az önmaga fejlődésén és a megvilágosodás keresésén. Az ember halott lenne. Ezek a hamis tanítások azért vannak, hogy lefegyverezzék és megakadályozzák azokat, akik a fenti tanításokból erőt szereznek, hogy használják azt. A Fehér és Fekete Mágián keresztüli erőnk használata az, amitől az ellenség a legjobban fél. Ezért romlottak meg ezek a tanítások. Ami a vágytalanságot illeti, ebben csak az az igazság, hogy ha valaki hűségesen végzi a gyakorlatokat, akkor megszűnik a vágy a tudatmódosító szerek és a hozzájuk kapcsolódó vétkek után.

Az Igazi Balkezes Ösvény Tantra az életet a legteljesebb mértékben éli, az élvezeteknek való hódolást, miközben a megvilágosodásra törekszik Meditáció és Tudás által - a Sátáni Úton. A jógáról szóló számos könyv ellentmond egymásnak, ami korrupt információkat tár fel. Meg kell nyitnod az elmédet, és mint minden olvasásnál - át kell olvasnod a Sátáni módon - ki kell szűrnöd a xiánista baromságokat, amelyek sajnos szinte mindent megfertőztek.

Az önmegerősítésben, az igazságot megismerve, és itt tapasztalatból beszélek:

Az egyetlen dolog, ami fontos ezekkel a fegyelmekkel kapcsolatban, az a KONZISZTRÁNS PRAKTIKA, és semmi több. Ezeknek a tanításoknak a lényege az elme és a lélek erőinek fejlesztéséről szól, amelyek mindenki számára nyitottak az univerzumban. Nem kell bizonyos törvények szerint élned az életedet. Az energia azt teszi, amit mondanak neki. Az egyetlen dolog, amire szükség van, az a pontos Tudás. A Tudás, hogy hogyan juthatsz el oda, és hogyan lehetsz a legerősebb, aki csak lehetsz.

Mi, Sátánisták, arra törekszünk:

AZ ŐSI VALLÁSOK TANÍTÁSAINAK ÉS TANTÉTELEINEK NAGY RÉSZE MEGROMLOTT. HAGYJUK FIGYELMEN KÍVÜL ŐKET. A GYAKORLATOK, MINT PÉLDÁUL A HATHA ÉS A KUNDALINI JÓGA GYAKORLATAI, LÉGZŐGYAKORLATOK, HARCMŰVÉSZETI GYAKORLATOK STB. MÁS TÉSZTA, ÉS EZEK NAGYON ERŐTELJESEK AZ ÚGYNEVEZETT BOSZORKÁNYERŐ, VRIL, CHI FELEMELÉSÉBEN. EZ A SÁTÁNIZMUS LÉNYEGE.

A VÁGY a kulcsa a hatékony "boszorkányság" működésének. Amikor elménk és lelkünk a meditáció, jóga és mantra által erőssé válik, amit AKARUNK, az gyakran magától megnyilvánul az életünkben, akár mindenféle munka vagy rituálé nélkül is. Ezt saját személyes tapasztalataimból tudom. Egyedül a VÁGY hozza létre, ha valakinek megvan hozzá az ereje.

 

© Szerzői Jog - 2009, Joy of Satan Minisztérium;
Kongresszusi Könyvtár Száma: 12-16457