A Pokol Isteneiről - Az Igazság


***[2002 végétől 2003 tavaszáig] Én magam és három másik Főpap és egy Főpapnő végeztünk energiamunkát a Démonokon. Ők NEM szörnyek. Sokan jól ismert és népszerű, Egyiptomi Istenek. Évszázadokon keresztül Spirituálisan bántalmazták őket ellenséges istennevek, kilenc láb körök és rengeteg káromlás és sértés használatával. Ez az oka annak, hogy sokan szörnyként jelentek meg. A Démonok mind a kereszténység előtti Istenek; az Eredeti Pogány Istenek. - Maxine Dietrich főpapnő, 2003. május.
- High Priestess Maxine Dietrich, May, 2003

A DÉMONOK NEM GONOSZAK! A jó és a rossz elferdítése miatt, amit a főáramú vallások és általában a társadalom művel, sok ember össze van zavarodva.

This excerpt quote from the Catholic Encyclopedia is very revealing:
Ugyanígy a Görögök és a Rómaiak is imádhatták Istenségeiket, és szeretettel hitték, hogy jók. A keresztény Szentírás azonban kijelenti, hogy a Pogányok minden Istene Démon.
Katolikus enciklopédia: Ördögimádat
https://www.newadvent.org/cathen/04767a.htm
A DÉMONOK A POGÁNYOK ISTENEI!!!!

Nincs okunk félni Sátán Démonaitól. Ha tisztelettel bánnak velük, és őszinte szándékkal közelednek hozzájuk, valóban csodálatosak.
Nagyobb céljuk, hogy tanítsák az emberiséget. Ami a bosszú és az ellenség megbüntetésének céljait illeti, az Igazságosság elengedhetetlen. A másik orcát odafordítva valódi törvénytelenséget, káoszt és a civilizált társadalom végső összeomlását eredményezi. A bosszú és az igazságszolgáltatás szükséges, mert korrekció nélkül; a bűnözők csak folytatják a bántalmazó magatartásukat és szabadon bántalmaznak másokat.

Ha barátságot kötünk a Démonokkal, gyakran bosszút állnak azokon, akiknek az a szándékuk, hogy rosszat tegyenek nekünk, és Ők is vigyáznak ránk. Láttam, hogy ellenségeimet és szeretteim ellenségeit megbüntették, mielőtt még kérnem kellett volna.

A Démonok közül sokan az etika tanítására szakosodtak. Ez itt bizonyítja azt a valóságot, hogy a Démonok nem gonoszak. Felelősség a felelősöknek. A becsület és az igazság NAGYON fontos Sátánnak. Sátán gyűlölettel tekint azokra, akik gyávák és túl gyengék ahhoz, hogy felelősséget vállaljanak a tetteikért. Sátán az erőseket és az igazakat képviseli.

A Démonok a nefilimek, [az Ősi Istenek] az ősi földönkívüliek, akik évezredekkel ezelőtt aranyat bányászni jöttek a Földre. Ők intellektuálisan, fizikailag és szellemileg nagyon fejlettek. Sokan emberi feleséget/férjet vettek, és ezért megátkozták őket más istenek, akik elleneztek mindent, ami az embert az állati szint fölé nevelné vagy emelné. Az emberi lényeket rabszolgáknak szánták, és amikor a bányaprojekt befejeződött, el kellett őket pusztítani. A Démonok összebarátkoztak az emberekkel, és azt kívánták, hogy olyanok legyünk, mint az Istenek, ahogyan Sátán Atya is megpróbálta az embereknek Isteni Tudást és hatalmat adni. Ezért megátkozták és megbüntették őket.

A Démonok nagyon emberbarátok. Abban a kiváltságban volt részem, hogy velem dolgoztak és tanítottak. Igazi barátságot kötöttem több Démonnal, akik nagyon sok mindenben segítettek nekem. Nagyon sokat tanultam a Démoni tanítóimtól. Mivel a keresztények elpusztították az Ősi könyvtárakat és a tanulás központjait, sok tudás örökre elveszett. Néha a Démonok szigorúan bátoríthatnak minket, hogy jobbá tegyük magunkat, de ez a saját jólétünket és fejlődésünket szolgálja. Sátán azt állítja az Al Jilwahban: "Én könyv nélkül is az egyenes útra vezetlek".

A mainstream könyvesboltokban kapható népszerű grimoire-ok és okkult könyvek nagy bajok forrását jelentik. A grimoárokat zsidó rabbik és keresztények írták. A Démonok NEM "üres héjak", ahogy az ellenséges kabbalisták állítják. Ők nem a "qlippoth". A Démonok, akikkel dolgoztam, nagyon erős, pozitív energiával rendelkeznek és nagyon is élnek. Amióta energiamunkát végeztünk rajtuk, drasztikusan megnövekedett az erejük. Sokuknak most már nagyon fényes aurája van.

Ami a vámpírizmust és a "qlippoth"-ot illeti, a keresztény "Isten" mindkettőt példázza, mivel a legtöbb keresztény Spirituálisan kimerült. Nézzétek meg a katolikus pápát [II. János Pál], ő egy üres burok. Az ellenséges programok aszkézist, önmegtagadást és más, az emberre káros életellenes gyakorlatokat hirdető tanai a "qlippoth" képviselői. A qlippothra vonatkozó tanítások az ellenség egy másik módja annak, ahogyan az ellenség becsmérli és káromolja Isteneinket.

A Démonoknak van egy alacsonyabb rendje is. Nekik tüzes vörös szemük és gumiszárnyuk van. Olyan célokat szolgálnak, mint a védelem, vagy az ellenséges szellemek elűzése, és Ők a magasabb rangú Démonok segítői. Ők az ET-k egy fajtája és segítők.

Amikor megidézzük a Démonokat, néha Asztrális kivetítésen keresztül nyilvánulnak meg. Általában telepatikusan kommunikálnak velünk.

 

© Szerzői Jog - 2002, 2003, 2005, 2015, Joy of Satan Minisztérium;
Kongresszusi Könyvtár száma: 12-16457


Vissza a Démonokhoz, a Pokol Igaz Isteneihez